AKTUALNOŚCI

Strona 1 z 12  > >>

16-09-2019
Kategoria: Podatek Dochodowy
Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, to właściwym... Więcej »
16-09-2019
Kategoria: Podatek VAT
Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzenia... Więcej »
16-09-2019
Kategoria: Podatek Dochodowy
Przychodami Spółki działającej za pośrednictwem Oddziału (zarówno podatkowymi jak i bilansowymi) będą m.in. opłaty/prowizje od udzielanych kredytów... Więcej »
12-09-2019
Kategoria: Rachunkowość
W myśl art. 27f ust. 2 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. – odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik... Więcej »
12-09-2019
Kategoria: Podatek VAT
W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie bezsprzecznym jest, iż mamy do czynienia z bonem różnego przeznaczenia, bowiem sprzedawane Więcej »
11-09-2019
Kategoria: Podatek VAT
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, za podatników tego podatku uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne Więcej »
10-09-2019
Kategoria: Podatek Dochodowy
W odniesieniu do opłat związanych z ww. leasingiem operacyjnym należy wskazać, że mogą one stanowić – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania koszty uzyskania... Więcej »
10-09-2019
Kategoria: Podatek VAT
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15... Więcej »
10-09-2019
Kategoria: Podatek Dochodowy
Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa Więcej »
09-09-2019
Kategoria: Podatek Dochodowy
Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji Więcej »

Strona 1 z 12  > >>

infolinia podatkowa

Zadzwoń do doradcy podatkowego i uzyskaj odpowiedź na dowolne pytanie z zakresu prawa podatkowego.

Infolinia prawna
Koszt połączenia z infolinią podatkową to 7,69 zł/min.

Telefoniczna informacja podatkowa czynna jest:
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 8:00 do 19:00

O nas

Infolinia podatkowa jest serwisem na którym doradcy podatkowi udzielają telefonicznych porad z zakresu prawa podatkowego. Sporządzamy również pisemne porady podatkowe oraz pisma do urzędów skarbowych i celnych. Na stronie znajdziesz także wiele interesujących artykułów wyjaśniających skomplikowane zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Natomiast dzięki naszej bazie teleadresowej znajdziesz właściwy urząd skarbowy.

Polityka cookies | Kontakt