Rachunkowość

Strona 1 z 2  > >>

12-09-2019
Kategoria: Rachunkowość
W myśl art. 27f ust. 2 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. – odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik... Więcej »
03-09-2019
Kategoria: Rachunkowość
W myśl art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystycznych... Więcej »
03-09-2019
Kategoria: Rachunkowość
Przepis art. 29a ust. 6 ustawy wyjaśnia, jakie elementy uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia stanowiącego podstawę opodatkowania i wymienia przykładowo Więcej »
12-11-2018
Kategoria: Rachunkowość

W przypadku uzasadnionej obawy, że podatnik nie zapłaci należnego zobowiązania podatkowego, urząd skarbowy może zażądać od podatnika złożenia oświadczenia...

Więcej »
05-11-2018
Kategoria: Rachunkowość
Urząd skarbowy jest uprawniony do tego aby określić podstawę opodatkowania w drodze oszacowania. Wyróżniamy trzy sytuacje w których urząd skarbowy... Więcej »
15-10-2018
Kategoria: Rachunkowość
Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby firmy wiąże się często z obowiązkiem zmiany właściwego dla nas urzędu skarbowego. Co prawda zmieniając miejsce... Więcej »
11-10-2018
Kategoria: Rachunkowość
Prowadząc firmę lub nawet jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej możesz spotkać z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów podatkowych... Więcej »
22-08-2018
Kategoria: Rachunkowość

W niemalże każdym polskim domu jest jakieś zwierzę. Posiadamy w swoich domach i mieszkaniach takie zwierzęta jak koty, chomiki, rybki i inne. Jednak najczęściej...

Więcej »
08-08-2018
Kategoria: Rachunkowość

Osoby przebywające w celach wypoczynkowych w miejscu w których panują korzystne właściwości klimatyczne muszą liczyć się z możliwością naliczenia im z tego tytułu...

Więcej »
20-07-2018
Kategoria: Rachunkowość

Właściciele nieruchomości mają obowiązek odprowadzania corocznie podatku od nieruchomości. Obowiązkiem podatkowym objęte są zarówno grunty jak również budynki...

Więcej »

Strona 1 z 2  > >>

infolinia podatkowa

Zadzwoń do doradcy podatkowego i uzyskaj odpowiedź na dowolne pytanie z zakresu prawa podatkowego.

Infolinia prawna
Koszt połączenia z infolinią podatkową to 7,69 zł/min.

Telefoniczna informacja podatkowa czynna jest:
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 8:00 do 19:00

O nas

Infolinia podatkowa jest serwisem na którym doradcy podatkowi udzielają telefonicznych porad z zakresu prawa podatkowego. Sporządzamy również pisemne porady podatkowe oraz pisma do urzędów skarbowych i celnych. Na stronie znajdziesz także wiele interesujących artykułów wyjaśniających skomplikowane zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Natomiast dzięki naszej bazie teleadresowej znajdziesz właściwy urząd skarbowy.

Polityka cookies | Kontakt