Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. PL-LM.8301.6.2015

17-06-2016
Kategoria: Interpretacje

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. PL-LM.8301.6.2015

 

INTERPRETACJA OGÓLNA

 

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), uwzględniając ukształtowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny linię orzeczniczą dotyczącą zakresu wyłączenia od podatku od czynności cywilnoprawnych określonego w art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626, z późn. zm.), przekazuję następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie precyzują zakresu wyłączenia z opodatkowania czynności w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami, odwołując się jedynie ogólnie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Wątpliwości więc budzi stosowanie przepisu art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do czynności dokonywanych na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z późn. zm.). W świetle tego przepisu Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym.

W dotychczasowych interpretacjach organów podatkowych prezentowane jest stanowisko zgodnie z którym umowa sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, np. w wyroku z dnia 11 lutego 2015 r. sygn. akt II FSK 3580/14 Sąd stwierdził, iż art. 40a ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1 (a więc dokonywanej przez Lasy Państwowe sprzedaży nieprzydatnych im nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i samodzielnych lokali mieszkalnych oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie), następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami; z kolei art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera przepisy określające sposób ustalania ceny nieruchomości. Niewątpliwie zatem art. 40a ust. 2 ustawy o lasach jest zawartym w innej ustawie, niż ustawa o gospodarce nieruchomościami, przepisem dotyczącym gospodarki nieruchomościami; skoro stanowi materialnoprawną podstawę sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz ustalenia ceny sprzedaży (wraz ze wskazanym w odesłaniu przepisem ustawy o gospodarce nieruchomościami), jest przepisem o gospodarce nieruchomościami w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. g) p.c.c.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2015 r. sygn. akt: II FSK 135/15, II FSK 430/15, II FSK 1547/15, z dnia 5 sierpnia 2015 r. sygn. akt: II FSK 32/15, II FSK 4079/14, oraz z dnia 21 sierpnia 2015 r. sygn. akt II FSK 4055/14.

W konsekwencji przyjętej interpretacji przepisu art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne dokonane na podstawie art. 40a ustawy o lasach.


Dodaj komentarz

Tytuł:
Autor(*):
Email:
Powiadomienie o odpowiedzi:
Komentarz(*):
Kod z obrazka: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 

infolinia podatkowa

Zadzwoń do doradcy podatkowego i uzyskaj odpowiedź na dowolne pytanie z zakresu prawa podatkowego.

Infolinia prawna
Koszt połączenia z infolinią podatkową to 7,69 zł/min.

Telefoniczna informacja podatkowa czynna jest:
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 8:00 do 19:00

O nas

Infolinia podatkowa jest serwisem na którym doradcy podatkowi udzielają telefonicznych porad z zakresu prawa podatkowego. Sporządzamy również pisemne porady podatkowe oraz pisma do urzędów skarbowych i celnych. Na stronie znajdziesz także wiele interesujących artykułów wyjaśniających skomplikowane zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Natomiast dzięki naszej bazie teleadresowej znajdziesz właściwy urząd skarbowy.

Polityka cookies | Kontakt