Osoby uprawnione do ulgi podatkowej przy nabyciu spadku

17-09-2018
Kategoria: Podatek od Spadków i Darowizn

Każda osoba która nabywa własność lub współwłasność budynku mieszkalnego może po spełnieniu pewnych warunków otrzymać ulgę podatkową. Ulgą podatkową objęte są budynki mieszkalne oraz lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość. O ulgę podatkową może się również starać nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego. Jednak nie każda forma nabycia nieruchomości daje prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. Ulgę podatkową otrzymają bowiem osoby które nabyły nieruchomość w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu oraz polecenia testamentowego. Ponadto ulga podatkowa obejmie osoby które nabyły prawo do lokalu mieszkalnego w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy.

Ulga podatkowa polega na tym że do podstawy opodatkowania nieruchomości, nie wlicza się ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Natomiast w przypadku nabycia części budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Otrzymanie ulgi podatkowej uzależnione jest od spełnienia łącznie następujących warunków. Podatnicy starający się o ulgę podatkową nie mogą być właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jeżeli w chwili starania się o ulgę podatkową jesteśmy właścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego możemy ominąć ten warunek przenosząc własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy. Mamy na to 6 miesięcy licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Z ulgi podatkowej nie skorzystają również osoby którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Jednak również i w tym przypadku możemy starać się o przyznanie ulgi podatkowej jeśli prawo to przeniesiemy na zstępnych lub przekażemy do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Jeśli natomiast jesteśmy najemcami budynku lub lokalu mieszkalnego, aby skorzystać z ulgi podatkowej musi wypowiedzieć umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Ostatnim warunkiem jaki należy spełnić aby otrzymać ulgę podatkową jest zameldowanie się na pobyt stały w nabytym lokalu oraz zamieszkiwanie tam przez co najmniej 5 lat. Nie możemy również przez 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego, dokonać zbycia tej nieruchomości, czy to w formie sprzedaży czy też darowizny.


Dodaj komentarz

Tytuł:
Autor(*):
Email:
Powiadomienie o odpowiedzi:
Komentarz(*):
Kod z obrazka: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 

infolinia podatkowa

Zadzwoń do doradcy podatkowego i uzyskaj odpowiedź na dowolne pytanie z zakresu prawa podatkowego.

Infolinia prawna
Koszt połączenia z infolinią podatkową to 7,69 zł/min.

Telefoniczna informacja podatkowa czynna jest:
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 8:00 do 19:00

O nas

Infolinia podatkowa jest serwisem na którym doradcy podatkowi udzielają telefonicznych porad z zakresu prawa podatkowego. Sporządzamy również pisemne porady podatkowe oraz pisma do urzędów skarbowych i celnych. Na stronie znajdziesz także wiele interesujących artykułów wyjaśniających skomplikowane zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Natomiast dzięki naszej bazie teleadresowej znajdziesz właściwy urząd skarbowy.

Polityka cookies | Kontakt