Podmioty zwolnione z obowiązku płacenia do urzędu skarbowego podatku PCC

19-09-2018
Kategoria: Podatek PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych zwany również podatkiem od wzbogacenia płacimy przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów. Z obowiązkiem płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych najczęściej spotykamy się przy zakupie nieruchomości lub samochodu.  Dokonując tego typu transakcji jesteśmy bowiem zobligowaniu odprowadzić do urzędu skarbowego ten podatek. Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych wacha się od 1% do 2% w zależności od rodzaju umowy której jesteśmy stroną. Natomiast podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa rzeczy będącej przedmiotem umowy. W przypadku niskiej wartości rynkowej rzeczy będącej przedmiotem umowy, podatek od czynności cywilnoprawnych nie będzie wysoki. Jednak jeśli wartość rynkowa rzeczy będącej przedmiotem umowy będzie wysoka, podatek od czynności cywilnoprawnych może być uciążliwy.

Jednak nie wszystkie podmioty są zobowiązane do płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatku tego nie zapłacą państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są również organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyłączone z obowiązku płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych są również jednostki samorządu terytorialnego czyli gminy, powiaty i województwa oraz Skarb Państwa i Agencja Rezerw Materiałowych. Zgodnie ustawą podatku od czynności cywilnoprawnych nie zapłacą również osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.


Dodaj komentarz

Tytuł:
Autor(*):
Email:
Powiadomienie o odpowiedzi:
Komentarz(*):
Kod z obrazka: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 

infolinia podatkowa

Zadzwoń do doradcy podatkowego i uzyskaj odpowiedź na dowolne pytanie z zakresu prawa podatkowego.

Infolinia prawna
Koszt połączenia z infolinią podatkową to 7,69 zł/min.

Telefoniczna informacja podatkowa czynna jest:
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 8:00 do 19:00

O nas

Infolinia podatkowa jest serwisem na którym doradcy podatkowi udzielają telefonicznych porad z zakresu prawa podatkowego. Sporządzamy również pisemne porady podatkowe oraz pisma do urzędów skarbowych i celnych. Na stronie znajdziesz także wiele interesujących artykułów wyjaśniających skomplikowane zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Natomiast dzięki naszej bazie teleadresowej znajdziesz właściwy urząd skarbowy.

Polityka cookies | Kontakt