Określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania

05-11-2018
Kategoria: Rachunkowość

Urząd skarbowy jest uprawniony do tego aby określić podstawę opodatkowania w drodze oszacowania. Wyróżniamy trzy sytuacje w których urząd skarbowy ma prawo dokonać oszacowania podstawy opodatkowania. Przede wszystkim oszacowanie podstawy opodatkowania może być zastosowane gdy brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia. Również w sytuacji gdy dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania urząd skarbowy ma prawo dokonać oszacowania podstawy opodatkowania. Ostatnim przypadkiem gdy urząd skarbowy może zastosować oszacowanie jest sytuacja gdy podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Odstąpienie przez urząd skarbowy od ustalenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, nastąpi jeśli pomimo braku ksiąg podatkowych dowody uzyskane w toku postępowania pozwalają na określenie podstawy opodatkowania. Również w przypadku gdy dane wynikające z ksiąg podatkowych uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania pozwolą na określenie podstawy opodatkowania urząd skarbowy będzie miał prawo odstąpić od oszacowania podstawy opodatkowania.

Istnieje kilka metod ustalania podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Pierwszą z nich jest metoda porównawcza wewnętrzna. Polega ona na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy, w których znana jest wysokość obrotu. Oprócz metody porównawczej wewnętrznej stosuję się również metodę porównawczą zewnętrzną polegającą na porównaniu wysokości obrotów w innych przedsiębiorstwach prowadzących działalność o podobnym zakresie i w podobnych warunkach. Kolejną stosowaną przez urząd skarbowy metodą jest metoda remanentowa która polega na porównaniu wartości majątku przedsiębiorstwa na początku i na końcu okresu z uwzględnieniem wskaźnika szybkości obrotu. Poza wyżej wymienionymi stosuje się również metodę produkcyjną, kosztową oraz udziału dochodu w obrocie. Metoda produkcyjna polega na ustaleniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Metoda kosztowa polega na ustaleniu wysokości obrotu na podstawie wysokości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem wskaźnika udziałów tych kosztów w obrocie. Natomiast metoda udziału dochodu w obrocie polega na ustaleniu wysokości dochodów ze sprzedaży określonych towarów i wykonywania określonych usług z uwzględnieniem wysokości udziału tej sprzedaży w całym obrocie.


Dodaj komentarz

Tytuł:
Autor(*):
Email:
Powiadomienie o odpowiedzi:
Komentarz(*):
Kod z obrazka: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 

infolinia podatkowa

Zadzwoń do doradcy podatkowego i uzyskaj odpowiedź na dowolne pytanie z zakresu prawa podatkowego.

Infolinia prawna
Koszt połączenia z infolinią podatkową to 7,69 zł/min.

Telefoniczna informacja podatkowa czynna jest:
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 8:00 do 19:00

O nas

Infolinia podatkowa jest serwisem na którym doradcy podatkowi udzielają telefonicznych porad z zakresu prawa podatkowego. Sporządzamy również pisemne porady podatkowe oraz pisma do urzędów skarbowych i celnych. Na stronie znajdziesz także wiele interesujących artykułów wyjaśniających skomplikowane zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Natomiast dzięki naszej bazie teleadresowej znajdziesz właściwy urząd skarbowy.

Polityka cookies | Kontakt