Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego jeszcze przed terminem płatności

07-11-2018
Kategoria: Podatek VAT

Urząd skarbowy ma prawo aby zobowiązanie podatkowe zabezpieczyć na majątku podatnika jeszcze przed terminem płatności. Natomiast w przypadku podatników będących w związku małżeńskim, zabezpieczenie takie może być dokonane również na majątku wspólnym. Zabezpieczenie powyższe może być wykonane jeszcze przed terminem płatności jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane. Może to nastąpić w szczególności w sytuacji gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

Zobowiązanie podatkowe może być zabezpieczone na majątku podatnika również w trakcie trwania postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Zabezpieczenie takie może nastąpić jeszcze przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość zwrotu podatku.

W przypadku gdy zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, jako wysokość podstawy opodatkowania określa się przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego. Natomiast jeśli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, jako wysokość podstawy opodatkowania określa się przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę należnych od tego zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu

Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu nastąpi po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu może również nastąpić z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu podatku. Należy jednak pamiętać, że wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu nie narusza zarządzenia zabezpieczenia wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Dodaj komentarz

Tytuł:
Autor(*):
Email:
Powiadomienie o odpowiedzi:
Komentarz(*):
Kod z obrazka: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 

infolinia podatkowa

Zadzwoń do doradcy podatkowego i uzyskaj odpowiedź na dowolne pytanie z zakresu prawa podatkowego.

Infolinia prawna
Koszt połączenia z infolinią podatkową to 7,69 zł/min.

Telefoniczna informacja podatkowa czynna jest:
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 8:00 do 19:00

O nas

Infolinia podatkowa jest serwisem na którym doradcy podatkowi udzielają telefonicznych porad z zakresu prawa podatkowego. Sporządzamy również pisemne porady podatkowe oraz pisma do urzędów skarbowych i celnych. Na stronie znajdziesz także wiele interesujących artykułów wyjaśniających skomplikowane zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Natomiast dzięki naszej bazie teleadresowej znajdziesz właściwy urząd skarbowy.

Polityka cookies | Kontakt