Urząd skarbowy może nakazać złożenia oświadczenia o stanie majątku

12-11-2018
Kategoria: Rachunkowość

W przypadku uzasadnionej obawy, że podatnik nie zapłaci należnego zobowiązania podatkowego, urząd skarbowy może zażądać od podatnika złożenia oświadczenia o stanie majątku. Z powyższym żądaniem urząd skarbowy może wystąpić w czasie trwania postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. W oświadczeniu o stanie majątku mogą się znajdować wyłącznie informacje dotyczące posiadanych nieruchomości oraz prawach majątkowych które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej. Ponadto oświadczenie to może zawierać informacje o  rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. Strona lub kontrolowany mogą jednak odmówić złożenia oświadczenia.

Podatnik składający oświadczenie o stanie majątku zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji na temat posiadanego mienia. Podania nieprawdziwych danych lub zatajenie swojego majątku może bowiem skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań nie poniesie jednak podatnik który nie poda szacunkowej wartości rzeczy lub praw majątkowych albo poda wartości nieodpowiadające rzeczywistej wartości ujawnionych rzeczy lub praw. Urząd skarbowy jest zobowiązany uprzedzić podatnika o prawie odmowy złożenia tego oświadczenia oraz o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

W oświadczeniu o stanie posiadanego majątku przede wszystkim powinny się znaleźć dane identyfikujące osobę składającą oświadczenie. Ponadto w oświadczeniu podatnik powinien podać rodzaj, miejsce położenia i powierzchnię nieruchomości oraz rodzaj prawa majątkowego które może być przedmiotem hipoteki przymusowej, miejsce położenia rzeczy w stosunku do której przysługuje prawo majątkowe, numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów i oznaczenie sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, stan prawny nieruchomości wraz z ewentualnymi obciążeniami oraz szacunkową wartość nieruchomości lub praw. Oświadczenie powinno również zawierać informacje na temat rodzaju rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego, dane identyfikujące te rzeczy lub prawa, ich stan prawny wraz z ewentualnymi obciążeniami oraz szacunkową wartość rzeczy ruchomych lub praw.


Dodaj komentarz

Tytuł:
Autor(*):
Email:
Powiadomienie o odpowiedzi:
Komentarz(*):
Kod z obrazka: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 

infolinia podatkowa

Zadzwoń do doradcy podatkowego i uzyskaj odpowiedź na dowolne pytanie z zakresu prawa podatkowego.

Infolinia prawna
Koszt połączenia z infolinią podatkową to 7,69 zł/min.

Telefoniczna informacja podatkowa czynna jest:
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 8:00 do 19:00

O nas

Infolinia podatkowa jest serwisem na którym doradcy podatkowi udzielają telefonicznych porad z zakresu prawa podatkowego. Sporządzamy również pisemne porady podatkowe oraz pisma do urzędów skarbowych i celnych. Na stronie znajdziesz także wiele interesujących artykułów wyjaśniających skomplikowane zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Natomiast dzięki naszej bazie teleadresowej znajdziesz właściwy urząd skarbowy.

Polityka cookies | Kontakt